Back to Top

Beroepsvereniging

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging BATC. De meeste zorgverzekeraars vergoeden mijn consulten. Na de behandeling(en) kunt u een declaratie formulier invullen ter vergoeding van uw kosten.

Aansluitnr. BATC: 01435, AGH Zorgverlenerscode 90/041480, AGB Praktijkcode 90/50312, Klacht en Tuchcode: KB 10030857, KvK: 32129864.

 
Als therapeut hou ik mij aan de beroepscode welke is afgestemd op een zo goed mogelijk behartiging van de belangen van de patiënt. Ik voldoe aan de wettelijke eisen van beroepsuitoefening.

Ik werk volgens de 5 natuurgerichte principes:

1. Energie
2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche en het (on)bewust ziekmakend gedragspatroon

In mijn Praktijk zijn voldoende testmethodes aanwezig om te zien wat er in Uw lichaam afspeelt. Bij iedereen is dit anders. Tevens worden handreikingen meegegeven waarmee men in de toekomst klachten kan voorkomen.

 
Principes

1. Energie

Alles bestaat uit energie. Ons lichaam dus ook! Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft zijn eigen energie. We hebben een bepaalde hoeveelheid energie én de beweging van de energie nodig om te blijven bestaan. Wanneer er een tekort aan energie is in je lichaam of een deel ervan kan je lichaam niet optimaal functioneren. Het zenuwstelsel ontvangt te weinig informatie en organen kunnen hun werk niet meer doen. Hierdoor kunnen lichamelijke en/of emotionele problemen ontstaan.
Het is zaak er aandacht voor te hebben dat er voldoende energie in het lichaam is en deze goed kan doorstromen. Dat kan door middel van de bioresonantiemethodiek gecorrigeerd worden. Daardoor is het mogelijk dat de energetische belastingen, zoals te hoog of te laag van de verschillende meridianen, aangepast worden. Hierdoor vind een betere doorstroming plaats.

 

2. Prikkeloverdracht

Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk in ons lichaam. Het vervoert de opdrachten als prikkels vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam. De communicatie via ons zenuwstelsel kan negatief beïnvloed worden. De prikkel komt dan niet aan bij het ontvangende deel van het lichaam en de opdracht kan niet worden uitgevoerd. Dit kan je vergelijken met een telefoonlijn. Wanneer er ruis in de lijn zit wordt de communicatie bemoeilijkt.
Het opsporen van de blokkade (ruis) is van belang voor de communicatie en het herstellende vermogen van het lichaam. Dat betekent dat de bioresonantiemethodiek zeer geschikt is om de prikkeloverdracht te herstellen.

 

3. Drainage

Onze tegenwoordige cultuur is zodanig, dat we ons dagelijks belasten met toxische stoffen.  Zowel psychisch als fysiek.  Giftige stoffen kunnen overal gaan zitten en zorgen voor overbelasting en/of blokkades.  Zoals langdurige stress op het werk of in je relatie.  Roken en ongezonde vette maaltijden,  te veel drank of drugs of overmatig/verkeerd medicijngebruik.  Maar we kunnen ook giftige stoffen inademen,  geheel onbewust.   Om alles goed te laten verlopen is drainage onomkeerbaar.  Het lichaam moet de ballast zowel psychisch als fysiek,  kwijt. Dit komt het genezingsproces ten goede.  Ontgiften is mogelijk d.m.v. orthomoleculaire middelen of door het detox-voetenbad.

 

4. Voeding

Het is voor het lichaam belangrijk te worden gevoed met datgene wat het nodig heeft om goed te functioneren. Wat voor de ene persoon “goed” is, is het voor de ander wellicht niet. Elk lichaam heeft iets anders nodig. Wanneer het lichaam voeding krijgt welke het niet verwerken kan, kan dit leiden tot klachten.
Ook de geest heeft voeding nodig. Voeding kan bestaan uit verwachtingen, overtuigingen en uitdagingen. Deze voeding kan ook belemmerend werken. Hierbij kan je denken aan oordelen van anderen, negatieve ervaringen en jezelf overvragen (stress).
Beide vormen van voeding verdienen aandacht, wanneer er klachten worden ervaren op lichamelijk en/of geestelijk gebied. Door middel van bepaalde testen is het mogelijk om te controleren welke voeding of voedingsmiddelen belastend zijn.

 

5. Psyche

Een mens bestaat uit meerdere delen. Hierbij kan je denken aan fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. Deze delen zijn met elkaar verbonden en het is het meest positief als deze delen met elkaar samenwerken. Hier zit vaak een kink in de kabel. Naast aandacht voor de lichamelijke gesteldheid is het van groot belang om aandacht te hebben voor emoties en gedragspatronen. Volgens de testmethodiek in mijn Praktijk zijn er voldoende testen & ervaring aanwezig om de psychische belastingen te analyseren.  Ook is voldoende kennis aanwezig om de juiste aanvullingen toe te passen en te meten. Door bewustwording van (belemmerende) patronen kan hierin een verandering plaats vinden. Het helpt je op de weg naar herstel en kan klachten in de toekomst voorkomen.